Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2018-12-S

De Dienst Regulering heeft besloten om  de controleopdracht aangaande de prestatieregeling te beëindigen. Rekening houdend met het feit dat Infrabel het systeem van prestatieregeling (versie 30/06/2017 in de NV2017) heeft ingetrokken op advies van de Dienst...

A-2018-03

Advies A-2018-03 betreffende de prestatieregeling. Rekening houdend met de beslissingen genomen bij de administratieve regeling van de geschillen en rekening houdend met de reglementair vastgelegde termijnen, adviseert de Dienst Regulering Infrabel om de huidige...

A-2017-02-S

Advies A-2017-02-S betreffende de retroactieve werking van de prestatieregeling.
error: Content is protected !!