Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met de grondafhandelaars in een aantal beperkte categorieën op Brussels Airport.

Luchthaven

Op 27 maart 2024 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met de grondafhandelaars in een aantal beperkte categorieën op Brussels Airport. De Dienst Regulering heeft deze overeenkomst goedgekeurd en een aantal aanbevelingen geformuleerd. De tekst van de niet-vertrouwelijke versie van de beslissing […]

Adviezen

Trackbox

Luchthaven

Op 27 maart 2024 heeft de Dienst Regulering beslissing D-2024-02-LA uitgevaardigd naar aanleiding van een controleopdracht naar de naleving door Brussels Airport Company van sommige van haar verplichtingen tegenover de Ombudsdienst, in het bijzonder met betrekking tot de radartracks opgenomen in de tool “Trackbox”. De Dienst Regulering heeft beslist dat de informatie verstrekt aan de […]

Beslissing

Vacature bij onze dienst.

Interesse? Klik op bijgevoegde link https://travaillerpour.be/fr/jobs/cfg24039-juriste-senior-pour-le-service-de-regulation-du-transport-ferroviaire-et-de-lexploitation-de-laeroport-de-bruxelles-national-mfx

News

Controleopdracht teneinde de naleving van de bepalingen aangaande de afwezigheid van belangenconflict bij de infrastructuurbeheerder na te gaan.

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft een controleopdracht uitgevoerd teneinde de naleving van de bepalingen aangaande de afwezigheid van belangenconflict bij de infrastructuurbeheerder na te gaan. Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat de infrastructuurbeheerder de betreffende bepalingen naleeft. De volledige beslissing kan hier geraadpleegd worden.

Beslissing

Publieke consultatie inzake het wetgevend project tot oprichting van het federaal Agentschap voor Regulering van Transport (CONSULT-2024-01)

Op initiatief van mevrouw Petra De Sutter – Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post en tevens referentieminister bevoegd voor de Dienst Regulering – zullen binnenkort een wetsontwerp en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten worden ingediend om te voldoen aan de Europese bepalingen inzake de onafhankelijkheid en de organisatie van de economische regulator voor het […]

News

Marktmonitor Brussels Airport (cijfers 2022)

Luchthaven

De Dienst Regulering monitort jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen de luchthavensector, in het bijzonder voor Brussels Airport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2022 kunnen geraadpleegd worden in het nieuwe monitorrapport.

Markt

Markt Monitor Vracht Spoor (cijfers 2022)

Spoorwegen

De Dienst Regulering monitort en bestudeert de evoluties en marktontwikkelingen van de Belgische spoorwegsector. Het nieuwste rapport met de evoluties en marktontwikkelingen op de markt van het vrachtvervoer per spoor voor het jaar 2022 is beschikbaar.

Markt

Marktmonitor Passagiers Spoor (2022 cijfers)

Spoorwegen

De Dienst Regulering monitort en bestudeert de evoluties en marktontwikkelingen van de Belgische spoorwegsector. Het nieuwste rapport met de evoluties en marktontwikkelingen op de markt van het reizigersvervoer per spoor voor het jaar 2022 is beschikbaar.

Markt

Beslissing D-2023-04-S over de klacht van DB Cargo Belgium betreffende de tarieven om overbelastingsrisico’s te voorkomen en de verplichting van niet-discriminerende toegang tot dienstvoorzieningen

Dienstvoorzieningen

Op 25 september 2023 heeft de Dienst Regulering een beslissing uitgevaardigd over een klacht van DB Cargo Belgium tegen Infrabel in diens hoedanigheid van exploitant van dienstvoorzieningen. De klager was van mening dat de tarieven om overbelastingsrisico’s te voorkomen discriminatoir zijn en dat het principe van de niet-discriminerende toegang tot dienstvoorzieningen geschonden werd. Ook zou […]

Beslissing

Beslissing D-2023-02-S in het kader van de controleopdracht naar het referentiedocument ‘Toegang tot de Ticketingdiensten en -ruimtes’ van NMBS

Dienstvoorzieningen

Op 9 augustus 2023 heeft de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal een beslissing uitgevaardigd in het kader van de controleopdracht naar het Referentiedocument ‘Toegang tot de Ticketingdiensten en ruimtes’ van NMBS. Het doel van deze controleopdracht was na te gaan of de bepalingen die zijn opgenomen in […]

Beslissing

error: Content is protected !!