Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Publieke consultatie inzake het wetgevend project tot oprichting van het federaal Agentschap voor Regulering van Transport (CONSULT-2024-01)

Op initiatief van mevrouw Petra De Sutter – Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post en tevens referentieminister bevoegd voor de Dienst Regulering – zullen binnenkort een wetsontwerp en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten worden ingediend om te voldoen aan de Europese bepalingen inzake de onafhankelijkheid en de organisatie van de economische regulator voor het […]

News

Marktmonitor Brussels Airport (cijfers 2022)

Luchthaven

De Dienst Regulering monitort jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen de luchthavensector, in het bijzonder voor Brussels Airport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2022 kunnen geraadpleegd worden in het nieuwe monitorrapport.

Markt

Markt Monitor Vracht Spoor (cijfers 2022)

Spoorwegen

De Dienst Regulering monitort en bestudeert de evoluties en marktontwikkelingen van de Belgische spoorwegsector. Het nieuwste rapport met de evoluties en marktontwikkelingen op de markt van het vrachtvervoer per spoor voor het jaar 2022 is beschikbaar.

Markt

Marktmonitor Passagiers Spoor (2022 cijfers)

Spoorwegen

De Dienst Regulering monitort en bestudeert de evoluties en marktontwikkelingen van de Belgische spoorwegsector. Het nieuwste rapport met de evoluties en marktontwikkelingen op de markt van het reizigersvervoer per spoor voor het jaar 2022 is beschikbaar.

Markt

Beslissing D-2023-04-S over de klacht van DB Cargo Belgium betreffende de tarieven om overbelastingsrisico’s te voorkomen en de verplichting van niet-discriminerende toegang tot dienstvoorzieningen

Dienstvoorzieningen

Op 25 september 2023 heeft de Dienst Regulering een beslissing uitgevaardigd over een klacht van DB Cargo Belgium tegen Infrabel in diens hoedanigheid van exploitant van dienstvoorzieningen. De klager was van mening dat de tarieven om overbelastingsrisico’s te voorkomen discriminatoir zijn en dat het principe van de niet-discriminerende toegang tot dienstvoorzieningen geschonden werd. Ook zou […]

Beslissing

Beslissing D-2023-02-S in het kader van de controleopdracht naar het referentiedocument ‘Toegang tot de Ticketingdiensten en -ruimtes’ van NMBS

Dienstvoorzieningen

Op 9 augustus 2023 heeft de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal een beslissing uitgevaardigd in het kader van de controleopdracht naar het Referentiedocument ‘Toegang tot de Ticketingdiensten en ruimtes’ van NMBS. Het doel van deze controleopdracht was na te gaan of de bepalingen die zijn opgenomen in […]

Beslissing

Advies A-2023-04-S met betrekking tot de POC Waaslandhaven Bundel Zuid

Dienstvoorzieningen

Op 11 augustus 2023 maakte de Dienst Regulering Advies A-2023-04-S over aan Infrabel. De infrastructuurbeheerder had dit advies gevraag over een voorstel tot verbetering van het flow management in de dienstvoorziening Waaslandhaven bundel Zuid. Via een Proof of Concept (POC) wenst Infrabel een nieuwe manier van bundelbeheer te introduceren.Het advies bestaat uit drie onderdelen. In […]

Adviezen

Beslissing D-2023-01-S over de bevoegdheden en de werking van het BOPR

Spoorwegen

De Dienst Regulering startte op 10 mei 2022 een controleopdracht op om na te gaan of zowel de werking van het Beheersorgaan Prestatieregeling (hierna: BOPR genoemd) als de toepassing van de prestatieregelingen 2020 en 2021 conform de Spoorcodex zijn. Op 19 juli 2023 nam de Dienst Regulering een beslissing over de werking van het BOPR. […]

Beslissing

error: Content is protected !!