Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Advies A-2023-04-S met betrekking tot de POC Waaslandhaven Bundel Zuid

Dienstvoorzieningen

Op 11 augustus 2023 maakte de Dienst Regulering Advies A-2023-04-S over aan Infrabel. De infrastructuurbeheerder had dit advies gevraag over een voorstel tot verbetering van het flow management in de dienstvoorziening Waaslandhaven bundel Zuid. Via een Proof of Concept (POC) wenst Infrabel een nieuwe manier van bundelbeheer te introduceren.Het advies bestaat uit drie onderdelen. In […]

Adviezen

Beslissing D-2023-01-S over de bevoegdheden en de werking van het BOPR

Spoorwegen

De Dienst Regulering startte op 10 mei 2022 een controleopdracht op om na te gaan of zowel de werking van het Beheersorgaan Prestatieregeling (hierna: BOPR genoemd) als de toepassing van de prestatieregelingen 2020 en 2021 conform de Spoorcodex zijn. Op 19 juli 2023 nam de Dienst Regulering een beslissing over de werking van het BOPR. […]

Beslissing

Update – Richtsnoeren voor de kennisgeving van een nieuwe passagiersvervoersdienst per spoor in het kader van de procedure voor de analyse van het economisch evenwicht

Spoorwegen

De Dienst Regulering publiceert een update van de communicatie betreffende de Richtsnoeren voor de kennisgeving van een nieuwe passagiersvervoersdienst per spoor in het kader van de procedure voor de analyse van het economisch evenwicht. Deze richtsnoeren hebben tot doel te duidelijkheid te scheppen over de gevallen die, overeenkomstig de toepasselijke reglementering, niet gemeld dienen te […]

Mededeling

Enquête spoorwegvervoer 2022

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft in 2022 een onderzoek naar de evolutie van de spoormarkten en de dienstvoorzieningen in België gevoerd. Twaalf spoorwegondernemingen en een kandidaat niet-spoorwegonderneming hebben de enquête ingevuld. Het onderzoek werd verder aangevuld door interviews. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het verslag hieronder.

Markt

Mededeling C-2022-02-LA betreffende de mogelijke aanpassing van de luchthavengelden voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028 ten gevolge van wijzigingen in het Fuel & Oil-beleid van Brussels Airport.

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft in december 2022 een mededeling uitgevaardigd over het feit dat de toewijzing door BAC van een Europese aanbesteding voor de uitbating van de brandstofinfrastructuur niet is kunnen doorgaan en de mogelijke impact hiervan op de luchthavengelden voor de volgende gereguleerde periode.Intussen heeft de uitbater de sector ervan op de hoogte gebracht […]

Mededeling

Beslissing D-2022-04-LA betreffende het tariefsysteem en de formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028, zoals finaal voorgesteld door Brussels Airport Company

Luchthaven

Op 9 december 2022 heeft de Dienst Regulering een beslissing uitgevaardigd over twee verzoekschriften van verschillende luchtvaartmaatschappijen die tegen het definitief tariefvoorstel van Brussels Airport werden ingediend voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028.De voornaamste aanpassingen die door de Dienst Regulering van de luchthavenuitbater worden geëist hebben betrekking […]

Beslissing

Marktmonitor spoorvervoer vracht 2021

Spoorwegen

De Dienst Regulering volgt en analyseert jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen het spoorvervoer. De belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2021 van de spoorvrachtmarkt kunnen hier geraadpleegd worden.

Markt

Marktmonitor reizigersvervoer per spoor 2021

Spoorwegen

De Dienst Regulering volgt en analyseert jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen het spoorvervoer. De belangrijkste trends en ontwikkelingen van 2021 in de markt van het reizigersvervoer per spoor kunnen hier geraadpleegd worden.

Markt

Marktmonitor Brussels Airport 2021

Luchthaven

De Dienst Regulering monitort jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen de luchthavensector, in het bijzonder voor Brussels Airport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2021 kunnen geraadpleegd worden in het nieuwe monitorrapport.

Markt

error: Content is protected !!