Op 27 maart 2024 heeft de Dienst Regulering beslissing D-2024-02-LA uitgevaardigd naar aanleiding van een controleopdracht naar de naleving door Brussels Airport Company van sommige van haar verplichtingen tegenover de Ombudsdienst, in het bijzonder met betrekking tot de radartracks opgenomen in de tool “Trackbox”.

De Dienst Regulering heeft beslist dat de informatie verstrekt aan de Ombudsdienst voldoet aan de verplichting tot samenwerking tussen BAC en deze laatste, overeenkomstig artikel 36 van de exploitatielicentie. De beslissing is hier beschikbaar (enkel in Frans).