De Dienst Regulering startte op 10 mei 2022 een controleopdracht op om na te gaan of zowel de werking van het Beheersorgaan Prestatieregeling (hierna: BOPR genoemd) als de toepassing van de prestatieregelingen 2020 en 2021 conform de Spoorcodex zijn. Op 19 juli 2023 nam de Dienst Regulering een beslissing over de werking van het BOPR. Het BOPR was in zijn werking en organisatie strijdig met verschillende bepalingen uit de Spoorcodex. Om die reden legt de Dienst Regulering een verbod op om het BOPR nog tarifaire beslissingen te laten nemen. De door BOPR reeds genomen beslissingen tot financiële neutralisatie van de prestatieregelingen 2020 en 2021 worden met retroactieve werking vernietigd door de Dienst Regulering. Infrabel dient de prestatieregelingen voor 2020, 2021,2022 en 2023 toe te passen.

De beslissing is hier beschikbaar.