De Dienst Regulering heeft besloten om  de controleopdracht aangaande de prestatieregeling te beëindigen.
Rekening houdend met het feit dat Infrabel het systeem van prestatieregeling (versie 30/06/2017 in de NV2017) heeft ingetrokken op advies van de Dienst Regulering, dit omdat deze discriminatoire elementen bevatte. Daarnaast heeft Infrabel de nodige engagementen aangegaan in de zoektocht enerzijds naar een nieuw systeem en anderzijds naar een oplossing voor de dienstregelingsperiodes 2017,2018 en 2019.