Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

A-2016-03-S

Advies nr. A-2016-03-S betreffende  de prejudiciële vraag 344/16 die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt.
error: Content is protected !!