Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2015-11-S

Naar aanleiding van het invoeren van een nieuwe tariefformule voor het rangeren van treinen startte de Dienst Regulering op 19 december 2014 een controleopdracht. Deze controleopdracht had als doel na te gaan of de doorgevoerde tariefwijziging voldeed aan de...
error: Content is protected !!