Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

A-2014-04-LA

Advies van 11 september 2014 betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende...
error: Content is protected !!