De Dienst Regulering werd verzocht om advies door de infrastructuurbeheerder Infrabel. Dit advies handelde over de samenstelling van het BOPR, meer specifiek met het oog op arbitrage. De Dienst Regulering vond het niet wenselijk dat zowel zijzelf als de FOD Mobiliteit binnen het orgaan een beslissingsfunctie zouden uitoefenen. Externe arbitrage was omwille van garantie van neutraliteit en om praktische reden minder raadzaam.  De Dienst Regulering was van mening dat de huidige wetgeving voldoende mechanismes voorziet om blokkeringen binnen het BOPR op te lossen.