Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

C-2015-01-LA

De Dienst Regulering heeft recent een mededeling verspreid betreffende zijn rol gedurende de tarifaire raadplegingen bij Brussels Airport. Met het oog op de bescherming van de belangen van alle partijen heeft de Dienst Regulering geoordeeld niet actief te ageren met...

D-2015-01-LA

Beslissing nr. D-2015-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

D-2014-02-S

Beslissing nr. D-2014-02-S van 19 december 2014 betreffende de controleopdracht naar mogelijke overdracht van capaciteit tussen NMBS Logistics en DB Schenker Rail Nederland binnen het kader van het treinongeval te Wetteren. Deze beslissing werd op 14 januari 2015...

D-2014-03-S

Beslissing nr. D-2014-03-S van 17 december 2014 betreffende de methode voor aanrekening van de kosten van de infrastructuurbeheerder Infrabel. Deze beslissing werd op 14 januari 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

A-2014-05-S

Advies nr. A-2014-05-C van 27 oktober 2014 betreffende het voorstel van model van kaderakkoord.
error: Content is protected !!