Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2015-06-LA

Beslissing D-2015-06-LA van 12 juni 2015 betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

C-2015-02-LA

Luchthaven Brussel-Nationaal: meningsverschil met betrekking tot finaal tariefvoorstel (8/6/2015) Na beëindiging van de tariefconsultaties op de luchthaven Brussel-Nationaal voor de volgende periode 2016-2021 heeft de Dienst Regulering verschillende verzoekschriften...

D-2015-05-LA

De Dienst Regulering heeft recent een audit uitgevoerd inzake de naleving van de licentievoorwaarden inzake veiligheid en milieu door de licentiehouder Brussels Airport Company. Algemene conclusie was dat alle voorwaarden correct werden nageleefd.

D-2015-04-S

Beslissing nr. D-2015-04-S van 20 april 2015 betreffende de methode voor de aanrekening van de kosten van de infrastructuurbeheerder Infrabel.

D-2015-02-LA

Beslissing nr. D-2015-02-LA betreffende de kwaliteitscharters voor General Aviation opgesteld door Brussels Airport Company.
error: Content is protected !!