Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2016-01-LA

Beslissing D-2016-01-LA van 8 februari 2016 betreffende het voorlopig van kracht worden van de heffing voor de ‘bussing’-activiteit op de luchthaven Brussel-Nationaal.

A-2016-01-S

Advies nr. A-2016-01-S van 22 januari 2016 aangaande de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex.

A-2015-02-S

Advies nr. A-2015-02-S van 12 november 2015 betreffende het ontwerp van netverklaring voor de periode 11/12/2016 – 09/12/2017.

D-2015-12-LA

Beslissing D-2015-12-LA van 3 november 2015 betreffende de aanpassing van het tariefsysteem en de formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 – 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld door Brussels Airport Company.

D-2015-11-S

Naar aanleiding van het invoeren van een nieuwe tariefformule voor het rangeren van treinen startte de Dienst Regulering op 19 december 2014 een controleopdracht. Deze controleopdracht had als doel na te gaan of de doorgevoerde tariefwijziging voldeed aan de...
error: Content is protected !!