Beslissing D-2016-05-S – Vaststelling van de redelijke termijn waarbinnen de verzoeken van de spoorwegondernemingen om toegang tot, en levering van diensten in passagiersstations dienen te worden beantwoord – Op 12 mei 2016 heeft de Dienst Regulering via haar Beslissing D-2016-05-S de redelijke termijn vastgesteld waarbinnen verzoeken van spoorwegondernemingen om toegang tot en levering van diensten in passagiersstations dienen te worden beantwoord.