Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2010-02-LA

Beslissing nr D-2010-02-LA betreffende het tariefsysteem en formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode april 2011 – maart 2016 meegedeeld door The Brussels Airport Company

D-2010-01-LA

Beslissing nr. D-2010-01-LA betreffende de wijziging van het kwaliteitscharter voor de passagiers opgesteld door “The Brussels Airport Company”.

A-2009-01-S

Advies nr. 2009-1-S betreffende de niet-discriminerende uitoefening van de functies die verband houden met toewijzing van de infrastructuurcapaciteit in de schoot van Infrabel.

D-2009-03-S

Beslissing nr. D-2009-03-S van 4 augustus 2009 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande discriminatie en ongelijke behandeling gelet op de onbeschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur ten gevolge van de staking van...

D-2009-02-LA

Beslissing nr.  D-2009-02-LA inzake het gebruik van het concept van Fast Lane Security op Brussels Airport. De uitvoering van deze beslissing werd opgeschort via een minnelijke schikking afgesloten tussen de Dienst Regulering en The Brussels Airport...
error: Content is protected !!