Beslissing nr. D-2010-01-LA betreffende de wijziging van het kwaliteitscharter voor de passagiers opgesteld door “The Brussels Airport Company”.