Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2017-03-LA

Beslissing D-2017-03-LA betreffende het naleven, van Brussels Airport Company, van bepaalde voorwaarden uit  de exploitatielicentie. (enkel Franse versie)

D-2017-01-LA

Beslissing D-2017-01-LA betreffende de klachten inzake de naleving van de licentievoorwaarden door de luchthavenuitbater Brussels Airport Company. (Enkel beschikbaar in het Frans)

D-2015-01-LA

Beslissing nr. D-2015-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

A-2014-04-LA

Advies van 11 september 2014 betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende...

A-2013-01-LA

Advies betreffende de aanvraag tot vernieuwing van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal, ingediend door “The Brussels Airport Company”.
error: Content is protected !!