Beslissing D-2017-03-LA betreffende het naleven, van Brussels Airport Company, van bepaalde voorwaarden uit  de exploitatielicentie. (enkel Franse versie)