Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Marktmonitoring Brussels Airport 2020 – Impact COVID-19

Marktmonitoring Brussels Airport 2020 – Impact COVID-19

De Dienst Regulering volgt en analyseert jaarlijks de verschillende evoluties en marktontwikkelingen op Brussels Airport. In 2020 werd specifiek de impact van COVID-19 – en de getroffen maatregelen – op de activiteiten van de verschillende spelers onderzocht. Daarbij...
error: Content is protected !!