De Dienst Regulering heeft een advies uitgebracht over het ontwerp van de netverklaring 2024. In dit advies beveelt de Dienst Regulering aan dat Infrabel:

  • een aantal punten van het ontwerp dient te verduidelijken of nader toe te lichten;
  • proactiever dient te zijn in het nakomen van haar verplichting tot samenwerking met de exploitanten van dienstvoorzieningen om coherente capaciteit aan te bieden;
  • het ontwerp aanpast zodat stationssporen worden behandeld als onderdeel van de infrastructuur en niet als dienstvoorzieningen; en
  • de kandidaten meer informatie dient te verstrekken over de door Infrabel geëxploiteerde lokale dienstvoorzieningen en de procedure voor het aanvragen van toegang daartoe.