Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

A-2016-01-S

Advies nr. A-2016-01-S van 22 januari 2016 aangaande de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex.

A-2015-02-S

Advies nr. A-2015-02-S van 12 november 2015 betreffende het ontwerp van netverklaring voor de periode 11/12/2016 – 09/12/2017.

A-2014-05-S

Advies nr. A-2014-05-C van 27 oktober 2014 betreffende het voorstel van model van kaderakkoord.

A-2014-06-S

Advies nr. A-2014-06-S van 24 oktober 2014 betreffende het voorstel van Netverklaring 2015-2016 ingediend door Infrabel.

A-2014-04-LA

Advies van 11 september 2014 betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende...
error: Content is protected !!