De Dienst Regulering verstrekte aan de infrastructuurbeheerder Infrabel een advies over de Netverklaring 2020. De belangrijkste onderwerpen hierin waren:

  • de rol van Infrabel betreffende informatieplicht voor dienstverleners;
  • een duidelijk onderscheid in de netverklaring tussen Infrabel acterend in de hoedanigheid van infrastructuurbeheerder of in deze van dienstverlener;
  • het juridisch kader van de TimeTabling Redesign;
  • de uurkadans grenspunt Montzen voor internationaal goederenvervoer.