Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2015-06-LA

Beslissing D-2015-06-LA van 12 juni 2015 betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

C-2015-02-LA

Luchthaven Brussel-Nationaal: meningsverschil met betrekking tot finaal tariefvoorstel (8/6/2015) Na beëindiging van de tariefconsultaties op de luchthaven Brussel-Nationaal voor de volgende periode 2016-2021 heeft de Dienst Regulering verschillende verzoekschriften...

D-2015-04-S

Beslissing nr. D-2015-04-S van 20 april 2015 betreffende de methode voor de aanrekening van de kosten van de infrastructuurbeheerder Infrabel.

C-2015-01-LA

De Dienst Regulering heeft recent een mededeling verspreid betreffende zijn rol gedurende de tarifaire raadplegingen bij Brussels Airport. Met het oog op de bescherming van de belangen van alle partijen heeft de Dienst Regulering geoordeeld niet actief te ageren met...

D-2014-03-S

Beslissing nr. D-2014-03-S van 17 december 2014 betreffende de methode voor aanrekening van de kosten van de infrastructuurbeheerder Infrabel. Deze beslissing werd op 14 januari 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
error: Content is protected !!