Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Advies A-2018-06-C betreffende de samenstelling van het BOPR (BeheersOrgaan PrestatieRegeling)

Spoorwegen

De Dienst Regulering werd verzocht om advies door de infrastructuurbeheerder Infrabel. Dit advies handelde over de samenstelling van het BOPR, meer specifiek met het oog op arbitrage. De Dienst Regulering vond het niet wenselijk dat zowel zijzelf als de FOD Mobiliteit binnen het orgaan een beslissingsfunctie zouden uitoefenen. Externe arbitrage was omwille van garantie van […]

Adviezen

Beslissing D-2018-16-S betreffende de methode voor aanrekening van kosten 

Spoorwegen

Door wetgevende ontwikkelingen diende het aanrekeningsmodel voor de directe kosten van Infrabel aangepast te worden, zodat de tarieven conform de regelgeving konden bepaald worden. De Dienst Regulering onderzocht deze aanpassingen met het oog op de goedkeuring van het kostenmodel, conform artikel 48 van de Spoorcodex. De analyse van de Dienst Regulering gebeurde grotendeels tijdens de […]

Beslissing

Advies A-2018-05-S betreffende het ontwerp van netverklaring 2020

Spoorwegen

De Dienst Regulering verstrekte aan de infrastructuurbeheerder Infrabel een advies over de Netverklaring 2020. De belangrijkste onderwerpen hierin waren: de rol van Infrabel betreffende informatieplicht voor dienstverleners; een duidelijk onderscheid in de netverklaring tussen Infrabel acterend in de hoedanigheid van infrastructuurbeheerder of in deze van dienstverlener; het juridisch kader van de TimeTabling Redesign; de uurkadans […]

Adviezen

Marktmonitorrapport Belgische spoorwegen 2017

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft de verschillende evoluties en marktontwikkelingen binnen het goederen- en passagiersvervoer bestudeerd. Daarbij werd ook de concurrentiepositie van spoorwegondernemingen – mede ten opzichte van andere transportmodi – onderzocht.

Markt

error: Content is protected !!