Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Markt Monitor Vracht Spoor (cijfers 2022)

Spoorwegen

De Dienst Regulering monitort en bestudeert de evoluties en marktontwikkelingen van de Belgische spoorwegsector. Het nieuwste rapport met de evoluties en marktontwikkelingen op de markt van het vrachtvervoer per spoor voor het jaar 2022 is beschikbaar.

Markt

Marktmonitor Passagiers Spoor (2022 cijfers)

Spoorwegen

De Dienst Regulering monitort en bestudeert de evoluties en marktontwikkelingen van de Belgische spoorwegsector. Het nieuwste rapport met de evoluties en marktontwikkelingen op de markt van het reizigersvervoer per spoor voor het jaar 2022 is beschikbaar.

Markt

Beslissing D-2023-01-S over de bevoegdheden en de werking van het BOPR

Spoorwegen

De Dienst Regulering startte op 10 mei 2022 een controleopdracht op om na te gaan of zowel de werking van het Beheersorgaan Prestatieregeling (hierna: BOPR genoemd) als de toepassing van de prestatieregelingen 2020 en 2021 conform de Spoorcodex zijn. Op 19 juli 2023 nam de Dienst Regulering een beslissing over de werking van het BOPR. […]

Beslissing

error: Content is protected !!