Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Beslissing D-2023-01-S over de bevoegdheden en de werking van het BOPR

Spoorwegen

De Dienst Regulering startte op 10 mei 2022 een controleopdracht op om na te gaan of zowel de werking van het Beheersorgaan Prestatieregeling (hierna: BOPR genoemd) als de toepassing van de prestatieregelingen 2020 en 2021 conform de Spoorcodex zijn. Op 19 juli 2023 nam de Dienst Regulering een beslissing over de werking van het BOPR. […]

Beslissing

Update – Richtsnoeren voor de kennisgeving van een nieuwe passagiersvervoersdienst per spoor in het kader van de procedure voor de analyse van het economisch evenwicht

Spoorwegen

De Dienst Regulering publiceert een update van de communicatie betreffende de Richtsnoeren voor de kennisgeving van een nieuwe passagiersvervoersdienst per spoor in het kader van de procedure voor de analyse van het economisch evenwicht. Deze richtsnoeren hebben tot doel te duidelijkheid te scheppen over de gevallen die, overeenkomstig de toepasselijke reglementering, niet gemeld dienen te […]

Mededeling

Enquête spoorwegvervoer 2022

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft in 2022 een onderzoek naar de evolutie van de spoormarkten en de dienstvoorzieningen in België gevoerd. Twaalf spoorwegondernemingen en een kandidaat niet-spoorwegonderneming hebben de enquête ingevuld. Het onderzoek werd verder aangevuld door interviews. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het verslag hieronder.

Markt

Marktmonitor spoorvervoer vracht 2021

Spoorwegen

De Dienst Regulering volgt en analyseert jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen het spoorvervoer. De belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2021 van de spoorvrachtmarkt kunnen hier geraadpleegd worden.

Markt

error: Content is protected !!