Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Cooperation Agreement Corridor 8

Spoorwegen

COOPERATION AGREEMENT Between the Regulatory Bodies situated in the countries of Corridor N° 8, “North Sea – Baltic”: Wilhelmshaven / Bremerhaven / Hamburg / Amsterdam / Rotterdam / Antwerpen­Aachen / Berlin- Warszawa -Terespo/ (Poland-Belarus border)/ Kaunas

Internationale Publicaties

Advies A-2018-06-C betreffende de samenstelling van het BOPR (BeheersOrgaan PrestatieRegeling)

Spoorwegen

De Dienst Regulering werd verzocht om advies door de infrastructuurbeheerder Infrabel. Dit advies handelde over de samenstelling van het BOPR, meer specifiek met het oog op arbitrage. De Dienst Regulering vond het niet wenselijk dat zowel zijzelf als de FOD Mobiliteit binnen het orgaan een beslissingsfunctie zouden uitoefenen. Externe arbitrage was omwille van garantie van […]

Adviezen

Beslissing D-2018-16-S betreffende de methode voor aanrekening van kosten 

Spoorwegen

Door wetgevende ontwikkelingen diende het aanrekeningsmodel voor de directe kosten van Infrabel aangepast te worden, zodat de tarieven conform de regelgeving konden bepaald worden. De Dienst Regulering onderzocht deze aanpassingen met het oog op de goedkeuring van het kostenmodel, conform artikel 48 van de Spoorcodex. De analyse van de Dienst Regulering gebeurde grotendeels tijdens de […]

Beslissing

error: Content is protected !!