Op 26 november 2020 heeft de Dienst Regulering beslissing D-2020-05-S genomen. Hierbij werd Infrabel een administratieve geldboete van € 762.090 opgelegd voor inbreuken op de Spoorcodex die tijdens de controleopdracht inzake de toewijzing van capaciteit voor dienstregeling 2020 werden vastgesteld.

Er werd beslist dat 1/3e van de geldboete effectief is. Omdat er rekening werd gehouden met verzachtende omstandigheden werd 2/3e van deze geldboete met uitstel opgelegd, en dit onder de voorwaarde dat Infrabel binnen de 3 jaar volgend op de beslissing geen nieuwe inbreuk op Titel 3, Hoofdstuk 4 van de Spoorcodex begaat. Indien deze voorwaarde wordt geschonden kan de Dienst Regulering beslissen dat het uitgestelde gedeelte van de administratieve geldboete effectief wordt.

De volledige non-confidentiële publicatie van deze beslissing kan hier teruggevonden worden.