Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2018-07-C

Spoorwegen

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering eenĀ beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en SNCB. (enkel beschikbaar in Frans)

Beslissing

D-2018-03-S

Spoorwegen

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering eenĀ beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en Crossrail.

Beslissing

D-2018-01-S

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft op 30 maart 2018 een beslissing uitgevaardigd over de controleopdracht inzake de opleidingsinstellingen voor treinbegeleiders. Aangezien er zich in de Spoorcodex een wetswijziging heeft voorgedaan is de controleopdracht zonder voorwerp geworden.

Beslissing

A-2017-03-S

Spoorwegen

Op 31 oktober 2017 heeft de Dienst Regulering het advies A-2017-03-SC uitgebracht. Dit advies betreft het voorstel van netverklaring van Infrabel voor de periode vanaf 9 december 2018 tot 14 december 2019 en de overeenkomstigheid ervan met de Spoorcodex. (enkel in het Frans).

Adviezen

A-2017-02-S

Spoorwegen

Advies A-2017-02-S betreffende de retroactieve werking van de prestatieregeling.

Adviezen

error: Content is protected !!