Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

A-2016-06-S

Spoorwegen

Op 7 december 2016 heeft de Dienst Regulering het advies A-2016-06-S uitgebracht. Dit advies betreft de buitendienststelling van het veiligheidssysteem Memor-krokodil op 12 december 2016 en de mogelijke impact hiervan op de markt van het goederenvervoer per spoor.

Adviezen

D-2016-06-S

Spoorwegen

Beslissing D-2016-06-S van 17 oktober 2016 betreffende de aangemelde nieuwe internationale passagiersvervoerdienst van Eurostar Internation Ltd.

Beslissing

A-2016-03-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2016-03-S betreffende  de prejudiciële vraag 344/16 die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt.

Adviezen

A-2016-02-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2016-02-S aangaande de prestatieregeling.

Adviezen

D-2016-05-S

Spoorwegen

Beslissing D-2016-05-S – Vaststelling van de redelijke termijn waarbinnen de verzoeken van de spoorwegondernemingen om toegang tot, en levering van diensten in passagiersstations dienen te worden beantwoord – Op 12 mei 2016 heeft de Dienst Regulering via haar Beslissing D-2016-05-S de redelijke termijn vastgesteld waarbinnen verzoeken van spoorwegondernemingen om toegang tot en levering van diensten […]

Beslissing

error: Content is protected !!