Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Advies A-2018-05-S betreffende het ontwerp van netverklaring 2020

Spoorwegen

De Dienst Regulering verstrekte aan de infrastructuurbeheerder Infrabel een advies over de Netverklaring 2020. De belangrijkste onderwerpen hierin waren: de rol van Infrabel betreffende informatieplicht voor dienstverleners; een duidelijk onderscheid in de netverklaring tussen Infrabel acterend in de hoedanigheid van infrastructuurbeheerder of in deze van dienstverlener; het juridisch kader van de TimeTabling Redesign; de uurkadans […]

Adviezen

Marktmonitorrapport Belgische spoorwegen 2017

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft de verschillende evoluties en marktontwikkelingen binnen het goederen- en passagiersvervoer bestudeerd. Daarbij werd ook de concurrentiepositie van spoorwegondernemingen – mede ten opzichte van andere transportmodi – onderzocht.

Markt

D-2018-12-S

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft besloten om  de controleopdracht aangaande de prestatieregeling te beëindigen. Rekening houdend met het feit dat Infrabel het systeem van prestatieregeling (versie 30/06/2017 in de NV2017) heeft ingetrokken op advies van de Dienst Regulering, dit omdat deze discriminatoire elementen bevatte. Daarnaast heeft Infrabel de nodige engagementen aangegaan in de zoektocht enerzijds naar […]

Beslissing

D-2018-10-C

Spoorwegen

Op 28 mei 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake de overeenstemming van de capaciteitsovereenkomst van Infrabel met de Spoorcodex. (enkel beschikbaar in Frans).

Beslissing

A-2018-03

Spoorwegen

Advies A-2018-03 betreffende de prestatieregeling. Rekening houdend met de beslissingen genomen bij de administratieve regeling van de geschillen en rekening houdend met de reglementair vastgelegde termijnen, adviseert de Dienst Regulering Infrabel om de huidige prestatieregeling in te trekken voor de dienstregelingsperiodes 2017, 2018 en 2019. Dit laat Infrabel toe om zich ten volle te focussen […]

Adviezen

error: Content is protected !!