Het bedrijf Flixtrain heeft de Dienst Regulering in kennis gesteld van zijn voornemen om vanaf 1 januari 2021 een nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor op te zetten tussen Brussel en Parijs, met tussenstops in Bergen en Saint-Quentin. Het kennisgevingsformulier van Flixtrain is hier beschikbaar.
De Dienst Regulering heeft de minister van Mobiliteit, de NMBS en Infrabel op de hoogte gebracht van deze kennisgeving. Zij hebben een termijn van één maand om, indien ze dat wensen, een aanvraag in te dienen voor een analyse van de impact op het economisch evenwicht van het beheerscontract van de NMBS.