Op 12 juni 2023 ontving de Dienst Regulering vanwege NMBS een aanmelding voor een nieuwe reizigersvervoersdienst Schaarbeek-Paris Nord en vice versa. De Dienst Regulering besliste op 9 augustus 2023 dat de aangemelde dienst niet binnen het toepassingsgebied van de wetgeving inzake de het economisch evenwicht viel en dus zonder voorwerp was. De toegang tot de spoorweginfrastructuur zoals voorzien in artikel 5, ยง 1 van de Spoorcodex is niet beperkt voor de aangemelde dienst. Deze beslissing D-2023-03-S is hier beschikbaar.