Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Beslissing D-2018-16-S betreffende de methode voor aanrekening van kosten 

Spoorwegen

Door wetgevende ontwikkelingen diende het aanrekeningsmodel voor de directe kosten van Infrabel aangepast te worden, zodat de tarieven conform de regelgeving konden bepaald worden. De Dienst Regulering onderzocht deze aanpassingen met het oog op de goedkeuring van het kostenmodel, conform artikel 48 van de Spoorcodex. De analyse van de Dienst Regulering gebeurde grotendeels tijdens de […]

Beslissing

Advies A-2018-05-S betreffende het ontwerp van netverklaring 2020

Spoorwegen

De Dienst Regulering verstrekte aan de infrastructuurbeheerder Infrabel een advies over de Netverklaring 2020. De belangrijkste onderwerpen hierin waren: de rol van Infrabel betreffende informatieplicht voor dienstverleners; een duidelijk onderscheid in de netverklaring tussen Infrabel acterend in de hoedanigheid van infrastructuurbeheerder of in deze van dienstverlener; het juridisch kader van de TimeTabling Redesign; de uurkadans […]

Adviezen

Marktmonitorrapport Belgische spoorwegen 2017

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft de verschillende evoluties en marktontwikkelingen binnen het goederen- en passagiersvervoer bestudeerd. Daarbij werd ook de concurrentiepositie van spoorwegondernemingen – mede ten opzichte van andere transportmodi – onderzocht.

Markt

D-2018-15-L

Luchthaven

Luchthaven – Beslissing D-2018-15-L betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door Brussels Airport Company met de verleners van grondafhandelingsdiensten, beperkte categorie, ten behoeve van derden. Op 25 oktober 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met […]

Beslissing

D-2018-13-C

Dienstvoorzieningen

De Dienst regulering heeft een beslissing uitgevaardigd betreffende bepaalde retributies die NMBS aan spoorondernemingen vraagt voor toegang tot de stations en diensten verleend in stations .

Beslissing

C-2018-01-LA

Luchthaven

Luchthaven – Mededeling over arrest Marktenhof van 27 juni 2018 De Dienst Regulering heeft op 3 augustus 2018 een mededeling uitgevaardigd over het arrest dat op 27 juni 2018 door het Marktenhof werd gewezen inzake het hoger beroep van Brussels Airport Company tegen beslissing D-2017-07-LA. In deze mededeling worden de kernpunten van het arrest besproken, […]

Mededeling

D-2018-12-S

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft besloten om  de controleopdracht aangaande de prestatieregeling te beëindigen. Rekening houdend met het feit dat Infrabel het systeem van prestatieregeling (versie 30/06/2017 in de NV2017) heeft ingetrokken op advies van de Dienst Regulering, dit omdat deze discriminatoire elementen bevatte. Daarnaast heeft Infrabel de nodige engagementen aangegaan in de zoektocht enerzijds naar […]

Beslissing

D-2018-11-L

Luchthaven

Luchthaven – Beslissing D-2018-11-L betreffende de tussentijdse tariefwijziging voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 t.e.m. 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld op 12 maart 2018 door Brussels Airport Company. Op 20 juli 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de klachten van de luchtvaartmaatschappijen die werden ingesteld tegen het gewijzigde tariefvoorstel […]

Beslissing

D-2018-10-C

Spoorwegen

Op 28 mei 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake de overeenstemming van de capaciteitsovereenkomst van Infrabel met de Spoorcodex. (enkel beschikbaar in Frans).

Beslissing

A-2018-03

Spoorwegen

Advies A-2018-03 betreffende de prestatieregeling. Rekening houdend met de beslissingen genomen bij de administratieve regeling van de geschillen en rekening houdend met de reglementair vastgelegde termijnen, adviseert de Dienst Regulering Infrabel om de huidige prestatieregeling in te trekken voor de dienstregelingsperiodes 2017, 2018 en 2019. Dit laat Infrabel toe om zich ten volle te focussen […]

Adviezen

D-2018-06-C

Spoorwegen

Op 19 april 2018 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen inzake een geschil met betrekking tot de prestatieregeling tussen de infrastructuurbeheerder en Euro Cargo Rail. (enkel beschikbaar in Frans)

Beslissing

error: Content is protected !!