De spoorwegregulatoren van de landen actief op de Rail Freight Corridor North Sea-Mediterranean (RFC NSM) hebben een eerste gezamenlijke monitoring statement uitgebracht. In dit document komen de volgende punten aan bod:

  • De bestaande samenwerking tussen de toezichthoudende instanties, alsook de samenwerking tussen de verschillende actoren actief op de RFC;
  • Bevindingen van de toezichthoudende instanties met betrekking tot de werking van de corridor op institutioneel en operationeel vlak