Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2017-02-LA

Luchthaven

Beslissing D-2017-02-LA betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door Brussels Airport Company met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

D-2017-01-LA

Luchthaven

Beslissing D-2017-01-LA betreffende de klachten inzake de naleving van de licentievoorwaarden door de luchthavenuitbater Brussels Airport Company. (Enkel beschikbaar in het Frans)

Beslissing

A-2016-06-S

Spoorwegen

Op 7 december 2016 heeft de Dienst Regulering het advies A-2016-06-S uitgebracht. Dit advies betreft de buitendienststelling van het veiligheidssysteem Memor-krokodil op 12 december 2016 en de mogelijke impact hiervan op de markt van het goederenvervoer per spoor.

Adviezen

Beroep D-2015-11-S

Dienstvoorzieningen

In het kader van het beroep van Infrabel tegen Beslissing D-2015-11-S van de Dienst Regulering aangaande de wijziging van het tariferingsprincipe Your Shunts, deed het Hof van Beroep op 30 november 2016 een uitspraak. Het Hof oordeelde dat het beroep ongegrond is en bevestigde de Beslissing D-2015-11-S van de Dienst Regulering. (samenvatting van het oordeel […]

Beslissing

D-2016-06-S

Spoorwegen

Beslissing D-2016-06-S van 17 oktober 2016 betreffende de aangemelde nieuwe internationale passagiersvervoerdienst van Eurostar Internation Ltd.

Beslissing

A-2016-03-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2016-03-S betreffende  de prejudiciële vraag 344/16 die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt.

Adviezen

A-2016-02-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2016-02-S aangaande de prestatieregeling.

Adviezen

D-2016-05-S

Spoorwegen

Beslissing D-2016-05-S – Vaststelling van de redelijke termijn waarbinnen de verzoeken van de spoorwegondernemingen om toegang tot, en levering van diensten in passagiersstations dienen te worden beantwoord – Op 12 mei 2016 heeft de Dienst Regulering via haar Beslissing D-2016-05-S de redelijke termijn vastgesteld waarbinnen verzoeken van spoorwegondernemingen om toegang tot en levering van diensten […]

Beslissing

D-2016-04-S

Spoorwegen

Op 22 april 2016 heeft de Dienst Regulering zijn beslissing uitgevaardigd inzake controle van de procedure voor toewijzing van capaciteit “rijpaden”.

Beslissing

D-2016-03-LA

Luchthaven

Beslissing D-2016-03-LA betreffende het verzoekschrift tot weigering van het tarief voor de ‘bussing’-activiteit op de luchthaven Brussel-Nationaal. Het door easyJet ingediende verzoek werd ongegrond verklaard. Het door BAC voorgestelde tarief voor de bussing-activiteit wordt definitief van kracht op 1 april 2016.

Beslissing

D-2016-02-S

Spoorwegen

Op 22 februari 2016 ontving de Dienst Regulering vanwege de arbiter bij Infrabel een betwisting van een toewijzing van minuten vertraging door NMBS. Overeenkomstig de reglementering heeft de Dienst Regulering binnen de 30 dagen beslissing D-2016-02-C genomen, aangaande de toewijzing van de betwiste minuten (enkel beschikbaar in Frans).

Beslissing

error: Content is protected !!