Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2016-05-S

Spoorwegen

Beslissing D-2016-05-S – Vaststelling van de redelijke termijn waarbinnen de verzoeken van de spoorwegondernemingen om toegang tot, en levering van diensten in passagiersstations dienen te worden beantwoord – Op 12 mei 2016 heeft de Dienst Regulering via haar Beslissing D-2016-05-S de redelijke termijn vastgesteld waarbinnen verzoeken van spoorwegondernemingen om toegang tot en levering van diensten […]

Beslissing

D-2016-04-S

Spoorwegen

Op 22 april 2016 heeft de Dienst Regulering zijn beslissing uitgevaardigd inzake controle van de procedure voor toewijzing van capaciteit “rijpaden”.

Beslissing

D-2016-03-LA

Luchthaven

Beslissing D-2016-03-LA betreffende het verzoekschrift tot weigering van het tarief voor de ‘bussing’-activiteit op de luchthaven Brussel-Nationaal. Het door easyJet ingediende verzoek werd ongegrond verklaard. Het door BAC voorgestelde tarief voor de bussing-activiteit wordt definitief van kracht op 1 april 2016.

Beslissing

D-2016-02-S

Spoorwegen

Op 22 februari 2016 ontving de Dienst Regulering vanwege de arbiter bij Infrabel een betwisting van een toewijzing van minuten vertraging door NMBS. Overeenkomstig de reglementering heeft de Dienst Regulering binnen de 30 dagen beslissing D-2016-02-C genomen, aangaande de toewijzing van de betwiste minuten (enkel beschikbaar in Frans).

Beslissing

D-2016-01-LA

Luchthaven

Beslissing D-2016-01-LA van 8 februari 2016 betreffende het voorlopig van kracht worden van de heffing voor de ‘bussing’-activiteit op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

A-2016-01-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2016-01-S van 22 januari 2016 aangaande de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex.

Adviezen

A-2015-02-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2015-02-S van 12 november 2015 betreffende het ontwerp van netverklaring voor de periode 11/12/2016 – 09/12/2017.

Adviezen

D-2015-12-LA

Luchthaven

Beslissing D-2015-12-LA van 3 november 2015 betreffende de aanpassing van het tariefsysteem en de formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 – 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld door Brussels Airport Company.

Beslissing

D-2015-11-S

Dienstvoorzieningen

Naar aanleiding van het invoeren van een nieuwe tariefformule voor het rangeren van treinen startte de Dienst Regulering op 19 december 2014 een controleopdracht. Deze controleopdracht had als doel na te gaan of de doorgevoerde tariefwijziging voldeed aan de wettelijke voorschriften. Op 15 oktober 2015 werd volgende beslissing genomen.

Beslissing

D-2015-10-S

Spoorwegen

Op 30 september 2015 nam de Dienst Regulering een beslissing in de controleopdracht netverklaring 2015. Deze controleopdracht werd gestart naar aanleiding van het niet volgen van Infrabel van het advies van de Dienst Regulering aangaande het ontwerp van netverklaring.

Beslissing

D-2015-09-LA

Luchthaven

Beslissing D-2015-09-LA van 25 september 2015 betreffende de verlenging van de beslissingstermijn voor de Dienst Regulering in het kader van het verzoekschrift tot weigering van het tariefvoorstel.

Beslissing

error: Content is protected !!