Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

A-2014-06-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2014-06-S van 24 oktober 2014 betreffende het voorstel van Netverklaring 2015-2016 ingediend door Infrabel.

Adviezen

A-2014-04-LA

Luchthaven

Advies van 11 september 2014 betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende […]

Adviezen

A-2014-03-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2014-03-S van 28 juli 2014 betreffende het voorstel van Infrabel tot wijziging van het tariferingsprincipe Your Shunts.

Adviezen

D-2014-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2014-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op Brussels Airport. Op 13 april 2016 heeft de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel uitspraak gedaan inzake het hoger beroep dat werd ingediend door Abelag tegen de beslissing D-2014-01-LA van de Dienst Regulering. Het Hof heeft geoordeeld dat de vordering ontvankelijk en […]

Beslissing

A-2014-02-S

Spoorwegen

Advies nr. 2014-02-C van 26 mei 2014 aangaande het ontwerp van vervoersovereenkomst betreffende de operationele samenwerking tussen Infrabel NV en NMBS.

Adviezen

D-2013-02-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2013-02-S betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande de discriminatie met betrekking tot de toewijzingsprocedure voor infrastructuurcapaciteit. Deze beslissing werd op 13 januari 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Beslissing

D-2013-01-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2013-01-S  betreffende het verzoek van de spoorwegonderneming NMBS aan de Dienst Regulering tot het bepalen of de passagiersvervoerdienst per spoor, die de spoorwegonderneming Arriva voornemens is uit te voeren, in hoofdzaak bedoeld is om passagiers tussen stations in verschillende lidstaten te vervoeren. Deze beslissing werd op 28 oktober 2013 gepubliceerd in het Belgisch […]

Beslissing

A-2013-02-S

Spoorwegen

Advies nr. 2013-02-C van 4 september 2013 aangaande het model van kaderakkoord van spoorweginfrastructuurcapaciteit.

Adviezen

A-2013-01-LA

Luchthaven

Advies betreffende de aanvraag tot vernieuwing van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal, ingediend door “The Brussels Airport Company”.

Adviezen

D-2012-01-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2012-01-S van 3 augustus 2012 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande de hoogte en de structuur van de heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Beslissing

error: Content is protected !!