Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

A-2007-01-S

Spoorwegen

Advies nr. 2007-1-S houdende het koninklijk besluit van 21 januari 2007 houdende erkenning van de N.M.B.S. als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

Adviezen

Studiedag (2007) over de “Liberalisering van het spoorvervoer in België”

Spoorwegen

Studiedag (2007) over de “Liberalisering van het spoorvervoer in België” Presentaties: Inleiding (Michel Damar, Voorzitter van het Directiecomité, FOD Mobiliteit en Vervoer) Het Europese wettelijke kader (Enrico Grillo Pasquarelli, Hoofd Directoraat E, DG TREN) Het Belgische wettelijke kader (Carole Maczkovics, Expert, kabinet van de minister van Mobiliteit) Rol van de regulator (Philippe Quarmeau, Adjunct-directeur, Dienst […]

Studies

L-2006-1

Luchthaven

Beslissing L-2006-1 betreffende de doorrekening van de beveiligingskosten voor de correctieve beveiligingsmaatregelen die werden genomen door “Brussels Airport Company” ten gevolge van de inspectie door de Europese Commissie van Brussels Airport.

Beslissing

error: Content is protected !!