Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2012-01-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2012-01-S van 3 augustus 2012 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande de hoogte en de structuur van de heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Beslissing

D-2011-01-LA

Luchthaven

Beslissing betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door “The Brussels Airport Company” met de (toekomstige) verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Brussel-Nationaal, beperkte categorie, ten behoeve van derden.

Beslissing

D-2010-02-LA

Luchthaven

Beslissing nr D-2010-02-LA betreffende het tariefsysteem en formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode april 2011 – maart 2016 meegedeeld door The Brussels Airport Company

Beslissing

D-2010-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2010-01-LA betreffende de wijziging van het kwaliteitscharter voor de passagiers opgesteld door “The Brussels Airport Company”.

Beslissing

A-2009-01-S

Spoorwegen

Advies nr. 2009-1-S betreffende de niet-discriminerende uitoefening van de functies die verband houden met toewijzing van de infrastructuurcapaciteit in de schoot van Infrabel.

Adviezen

D-2009-03-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2009-03-S van 4 augustus 2009 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande discriminatie en ongelijke behandeling gelet op de onbeschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur ten gevolge van de staking van B-Cargo op 9 en 10 april 2009. * Beslissing Raad van State: arrest nr. 216.101 van 27 oktober 2011

Beslissing

D-2009-02-LA

Luchthaven

Beslissing nr.  D-2009-02-LA inzake het gebruik van het concept van Fast Lane Security op Brussels Airport. De uitvoering van deze beslissing werd opgeschort via een minnelijke schikking afgesloten tussen de Dienst Regulering en The Brussels Airport Company.

Beslissing

D-2009-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2009-01-LA betreffende de kwaliteitscharters voor de gebruikers en de passagiers opgesteld door “The Brussels Airport Company”

Beslissing

D-2008-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2008-01-LA betreffende de overeenkomsten met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door “The Brussels Airport Company” met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Brussel-Nationaal

Beslissing

Studiedag (2008) over de liberalisering van het spoorvervoer in België

Spoorwegen

studiedag (2008) over de liberalisering van het spoorvervoer in België Presentaties Toespraak van de heer Michel DAMAR, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer EU Railway Policy (Patrick Rousseaux, Railway Transport and Interoperability” Unit) Liberalisation of International Passengers Transport Services (Peter Lepoutre, Legal Counsel NMBS Holding) Liberalisering van het reizigersvervoer per spoor […]

Studies

A-2007-02-S

Spoorwegen

Advies nr. 2007-2-S houdende de levering van opleidingsdiensten aan het rijdend personeel.

Adviezen

error: Content is protected !!