Beslissing nr. D-2014-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op Brussels Airport.
Op 13 april 2016 heeft de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel uitspraak gedaan inzake het hoger beroep dat werd ingediend door Abelag tegen de beslissing D-2014-01-LA van de Dienst Regulering.
Het Hof heeft geoordeeld dat de vordering ontvankelijk en gegrond is. De rechter heeft bijgevolg beslist om onderdeel 4 van de beslissing D-2014-01-LA te vernietigen.