Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Studiedag (2008) over de liberalisering van het spoorvervoer in België

Spoorwegen

studiedag (2008) over de liberalisering van het spoorvervoer in België Presentaties Toespraak van de heer Michel DAMAR, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer EU Railway Policy (Patrick Rousseaux, Railway Transport and Interoperability” Unit) Liberalisation of International Passengers Transport Services (Peter Lepoutre, Legal Counsel NMBS Holding) Liberalisering van het reizigersvervoer per spoor […]

Studies

A-2007-02-S

Spoorwegen

Advies nr. 2007-2-S houdende de levering van opleidingsdiensten aan het rijdend personeel.

Adviezen

D-2007-2-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2007-2-S van 30 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Dillen & Le Jeune Cargo n.v. aangaande het verzuim vanwege de NMBS om de goedkeuring van de veiligheidsinstantie te vragen voor vrijstellingen van cursussen voor de spoorwegondernemingen CFL, SNCF en Railion, in het kader van de certificering van hun kandidaat treinbestuurders.

Beslissing

D-2007-3-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2007-3-S van 13 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Trainsport AG aangaande de onmogelijkheid om nieuwe treinbestuurders in dienst te nemen en om een hercertificering van de treinbestuurders na 3 jaar dienst te laten uitvoeren.

Beslissing

D-2007-1-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2007-1-S van 6 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Dillen & Le Jeune Cargo n.v. aangaande de onmogelijkheid om een objectieve certificering van haar treinbestuurders te laten uitvoeren.

Beslissing

A-2007-01-S

Spoorwegen

Advies nr. 2007-1-S houdende het koninklijk besluit van 21 januari 2007 houdende erkenning van de N.M.B.S. als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

Adviezen

Studiedag (2007) over de “Liberalisering van het spoorvervoer in België”

Spoorwegen

Studiedag (2007) over de “Liberalisering van het spoorvervoer in België” Presentaties: Inleiding (Michel Damar, Voorzitter van het Directiecomité, FOD Mobiliteit en Vervoer) Het Europese wettelijke kader (Enrico Grillo Pasquarelli, Hoofd Directoraat E, DG TREN) Het Belgische wettelijke kader (Carole Maczkovics, Expert, kabinet van de minister van Mobiliteit) Rol van de regulator (Philippe Quarmeau, Adjunct-directeur, Dienst […]

Studies

L-2006-1

Luchthaven

Beslissing L-2006-1 betreffende de doorrekening van de beveiligingskosten voor de correctieve beveiligingsmaatregelen die werden genomen door “Brussels Airport Company” ten gevolge van de inspectie door de Europese Commissie van Brussels Airport.

Beslissing

error: Content is protected !!