Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2014-03-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2014-03-S van 17 december 2014 betreffende de methode voor aanrekening van de kosten van de infrastructuurbeheerder Infrabel. Deze beslissing werd op 14 januari 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Beslissing

A-2014-05-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2014-05-C van 27 oktober 2014 betreffende het voorstel van model van kaderakkoord.

Adviezen

A-2014-06-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2014-06-S van 24 oktober 2014 betreffende het voorstel van Netverklaring 2015-2016 ingediend door Infrabel.

Adviezen

A-2014-04-LA

Luchthaven

Advies van 11 september 2014 betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende […]

Adviezen

A-2014-03-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2014-03-S van 28 juli 2014 betreffende het voorstel van Infrabel tot wijziging van het tariferingsprincipe Your Shunts.

Adviezen

D-2014-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2014-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op Brussels Airport. Op 13 april 2016 heeft de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel uitspraak gedaan inzake het hoger beroep dat werd ingediend door Abelag tegen de beslissing D-2014-01-LA van de Dienst Regulering. Het Hof heeft geoordeeld dat de vordering ontvankelijk en […]

Beslissing

A-2014-02-S

Spoorwegen

Advies nr. 2014-02-C van 26 mei 2014 aangaande het ontwerp van vervoersovereenkomst betreffende de operationele samenwerking tussen Infrabel NV en NMBS.

Adviezen

D-2013-02-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2013-02-S betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande de discriminatie met betrekking tot de toewijzingsprocedure voor infrastructuurcapaciteit. Deze beslissing werd op 13 januari 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Beslissing

D-2013-01-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2013-01-S  betreffende het verzoek van de spoorwegonderneming NMBS aan de Dienst Regulering tot het bepalen of de passagiersvervoerdienst per spoor, die de spoorwegonderneming Arriva voornemens is uit te voeren, in hoofdzaak bedoeld is om passagiers tussen stations in verschillende lidstaten te vervoeren. Deze beslissing werd op 28 oktober 2013 gepubliceerd in het Belgisch […]

Beslissing

A-2013-02-S

Spoorwegen

Advies nr. 2013-02-C van 4 september 2013 aangaande het model van kaderakkoord van spoorweginfrastructuurcapaciteit.

Adviezen

error: Content is protected !!