Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2009-03-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2009-03-S van 4 augustus 2009 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Crossrail Benelux NV aangaande discriminatie en ongelijke behandeling gelet op de onbeschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur ten gevolge van de staking van B-Cargo op 9 en 10 april 2009. * Beslissing Raad van State: arrest nr. 216.101 van 27 oktober 2011

Beslissing

D-2009-02-LA

Luchthaven

Beslissing nr.  D-2009-02-LA inzake het gebruik van het concept van Fast Lane Security op Brussels Airport. De uitvoering van deze beslissing werd opgeschort via een minnelijke schikking afgesloten tussen de Dienst Regulering en The Brussels Airport Company.

Beslissing

D-2009-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2009-01-LA betreffende de kwaliteitscharters voor de gebruikers en de passagiers opgesteld door “The Brussels Airport Company”

Beslissing

D-2008-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2008-01-LA betreffende de overeenkomsten met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door “The Brussels Airport Company” met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Brussel-Nationaal

Beslissing

Studiedag (2008) over de liberalisering van het spoorvervoer in België

Spoorwegen

studiedag (2008) over de liberalisering van het spoorvervoer in België Presentaties Toespraak van de heer Michel DAMAR, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer EU Railway Policy (Patrick Rousseaux, Railway Transport and Interoperability” Unit) Liberalisation of International Passengers Transport Services (Peter Lepoutre, Legal Counsel NMBS Holding) Liberalisering van het reizigersvervoer per spoor […]

Studies

A-2007-02-S

Spoorwegen

Advies nr. 2007-2-S houdende de levering van opleidingsdiensten aan het rijdend personeel.

Adviezen

D-2007-2-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2007-2-S van 30 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Dillen & Le Jeune Cargo n.v. aangaande het verzuim vanwege de NMBS om de goedkeuring van de veiligheidsinstantie te vragen voor vrijstellingen van cursussen voor de spoorwegondernemingen CFL, SNCF en Railion, in het kader van de certificering van hun kandidaat treinbestuurders.

Beslissing

D-2007-3-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2007-3-S van 13 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Trainsport AG aangaande de onmogelijkheid om nieuwe treinbestuurders in dienst te nemen en om een hercertificering van de treinbestuurders na 3 jaar dienst te laten uitvoeren.

Beslissing

D-2007-1-S

Spoorwegen

Beslissing nr. D-2007-1-S van 6 juli 2007 betreffende de klacht ingediend door de spoorwegonderneming Dillen & Le Jeune Cargo n.v. aangaande de onmogelijkheid om een objectieve certificering van haar treinbestuurders te laten uitvoeren.

Beslissing

A-2007-01-S

Spoorwegen

Advies nr. 2007-1-S houdende het koninklijk besluit van 21 januari 2007 houdende erkenning van de N.M.B.S. als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

Adviezen

Studiedag (2007) over de “Liberalisering van het spoorvervoer in België”

Spoorwegen

Studiedag (2007) over de “Liberalisering van het spoorvervoer in België” Presentaties: Inleiding (Michel Damar, Voorzitter van het Directiecomité, FOD Mobiliteit en Vervoer) Het Europese wettelijke kader (Enrico Grillo Pasquarelli, Hoofd Directoraat E, DG TREN) Het Belgische wettelijke kader (Carole Maczkovics, Expert, kabinet van de minister van Mobiliteit) Rol van de regulator (Philippe Quarmeau, Adjunct-directeur, Dienst […]

Studies

error: Content is protected !!