Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2016-01-LA

Luchthaven

Beslissing D-2016-01-LA van 8 februari 2016 betreffende het voorlopig van kracht worden van de heffing voor de ‘bussing’-activiteit op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

A-2016-01-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2016-01-S van 22 januari 2016 aangaande de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex.

Adviezen

A-2015-02-S

Spoorwegen

Advies nr. A-2015-02-S van 12 november 2015 betreffende het ontwerp van netverklaring voor de periode 11/12/2016 – 09/12/2017.

Adviezen

D-2015-12-LA

Luchthaven

Beslissing D-2015-12-LA van 3 november 2015 betreffende de aanpassing van het tariefsysteem en de formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 – 31 maart 2021, zoals finaal voorgesteld door Brussels Airport Company.

Beslissing

D-2015-11-S

Dienstvoorzieningen

Naar aanleiding van het invoeren van een nieuwe tariefformule voor het rangeren van treinen startte de Dienst Regulering op 19 december 2014 een controleopdracht. Deze controleopdracht had als doel na te gaan of de doorgevoerde tariefwijziging voldeed aan de wettelijke voorschriften. Op 15 oktober 2015 werd volgende beslissing genomen.

Beslissing

D-2015-10-S

Spoorwegen

Op 30 september 2015 nam de Dienst Regulering een beslissing in de controleopdracht netverklaring 2015. Deze controleopdracht werd gestart naar aanleiding van het niet volgen van Infrabel van het advies van de Dienst Regulering aangaande het ontwerp van netverklaring.

Beslissing

D-2015-09-LA

Luchthaven

Beslissing D-2015-09-LA van 25 september 2015 betreffende de verlenging van de beslissingstermijn voor de Dienst Regulering in het kader van het verzoekschrift tot weigering van het tariefvoorstel.

Beslissing

D-2015-08-LA

Luchthaven

Beslissing D-2015-08-LA betreffende de kwaliteitsindicatoren voor de objectieve meting van de wachttijd van het check-in proces op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

D-2015-07-LA

Luchthaven

Beslissing D-2015-07-LA van 29 juni betreffende het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

D-2015-06-LA

Luchthaven

Beslissing D-2015-06-LA van 12 juni 2015 betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

C-2015-02-LA

Luchthaven

Luchthaven Brussel-Nationaal: meningsverschil met betrekking tot finaal tariefvoorstel (8/6/2015) Na beëindiging van de tariefconsultaties op de luchthaven Brussel-Nationaal voor de volgende periode 2016-2021 heeft de Dienst Regulering verschillende verzoekschriften ontvangen waarmee het finaal tariefvoorstel (tariefsysteem en een formule voor tariefcontrole) van de luchthavenuitbater geweigerd wordt. Overeenkomstig de reglementering zal de Dienst Regulering de verzoekschriften onderzoeken […]

Mededeling

error: Content is protected !!