Beslissing nr.  D-2009-02-LA inzake het gebruik van het concept van Fast Lane Security op Brussels Airport.
De uitvoering van deze beslissing werd opgeschort via een minnelijke schikking afgesloten tussen de Dienst Regulering en The Brussels Airport Company.