Beslissing D-2018-02-L betreffende het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op de luchthaven Brussel-Nationaal.

In navolging van Beslissing D-2017-07-LA heeft de luchthavenuitbater van februari tot maart 2018 een nieuwe consultatieprocedure met de luchtvaartmaatschappijen gehouden, die heeft geresulteerd in een nieuw voorstel van tariefaanpassing. Tegen dit voorstel werden bij de Dienst Regulering verschillende beroepsprocedures ingesteld. De Dienst Regulering heeft daarom op 11 april 2018 een voorlopige beslissing genomen over de inwerkingtreding van de tarieven. De Dienst Regulering oordeelt dat de voorgestelde tariefwijzing om procedurele redenen niet in werking kan treden op 1 juli 2018. Bij een latere beslissing zal de Dienst Regulering zich nog inhoudelijk uitspreken over de tariefwijziging zelf.