Het jaarverslag over onze activiteiten in 2018 is online beschikbaar.
Het kan hier worden geraadpleegd.