Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie v.d. Luchthaven

Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal

De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal is de economische regulator voor het Belgische spoor (het ‘toezichthoudende orgaan’ volgens de wettelijke terminologie) en voor de luchthaven Brussel-Nationaal (de ‘economisch regulerende overheid’ volgens de wettelijke terminologie).

Algemeen gesproken heeft de Dienst volgende opdrachten:

 • waken over de markt;
 • waken over de belangen van de gebruikers en het algemeen belang;
 • adviseren.
 
 

Nieuws

  Voorstel van model van kaderakkoord / Oktober 2014

  De Dienst Regulering heeft op 27 oktober 2014 een advies uitgevaardigd met betrekking tot het voorstel van model van kaderakkoord van de spoorweginfrastructuurcapaciteit, ingediend door de...

  voorstellen reglementering luchthavengelden - ongunstig advies / September 2014

  De Dienst Regulering heeft op 11 september 2014 een ongunstig advies uitgevaardigd betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de...

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft volgende opdrachten: 

 • Analyse en opvolging van de luchthavengelden
 • Goedkeuring en opvolging van kwaliteitscharters
 • Goedkeuring en opvolging van een overeenkomst betreffende het niveau van dienstverlening met de verleners van grondafhandelingsdiensten
 • Toezicht op het afsluiten van een overeenkomst betreffende het niveau van dienstverlening met de rechtspersoon belast met de luchtverkeersleiding
 • Opleggen van de inhoud van de gebruiksvoorwaarden van Brussels Airport

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft de volgende opdrachten
 • Advies geven
 • Een controleopdracht
 • Een opdracht inzake het administratief afhandelen van geschillen
 • Een opdracht inzake de behandeling van klachten
 • Een beslissingsopdracht inzake betwistingen van toegekende vertragingen