Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie v.d. Luchthaven

Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal

De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal is de economische regulator voor het Belgische spoor (het ‘toezichthoudende orgaan’ volgens de wettelijke terminologie) en voor de luchthaven Brussel-Nationaal (de ‘economisch regulerende overheid’ volgens de wettelijke terminologie).

Algemeen gesproken heeft de Dienst volgende opdrachten:

 • waken over de markt;
 • waken over de belangen van de gebruikers en het algemeen belang;
 • adviseren.
 
 

Nieuws

  Luchthaven: aanpassing reglementair kader / April 2015

  Naar aanleiding van de ingebrekestelling van België door de Europese Commissie met betrekking tot een incorrecte omzetting van Richtlijn 2009/12 zijn twee wetgevende initiatieven genomen tot...

  Spoorvervoer: goedkeuring methode voor aanrekening van kosten / April 2015

  De Dienst Regulering heeft op 20 april 2015 via beslissing D-2015-04-S zijn goedkeuring gegeven aan de methode voor aanrekening van kosten die ingediend werd door de infrastructuurbeheerder...

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft volgende opdrachten: 

 • Analyse en opvolging van de luchthavengelden
 • Goedkeuring en opvolging van kwaliteitscharters
 • Goedkeuring en opvolging van een overeenkomst betreffende het niveau van dienstverlening met de verleners van grondafhandelingsdiensten
 • Toezicht op het afsluiten van een overeenkomst betreffende het niveau van dienstverlening met de rechtspersoon belast met de luchtverkeersleiding
 • Opleggen van de inhoud van de gebruiksvoorwaarden van Brussels Airport

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft de volgende opdrachten
 • Advies geven
 • Een controleopdracht
 • Een opdracht inzake het administratief afhandelen van geschillen
 • Een opdracht inzake de behandeling van klachten
 • Een beslissingsopdracht inzake betwistingen van toegekende vertragingen