Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie v.d. Luchthaven

Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal

De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal is de economische regulator voor het Belgische spoor (het ‘toezichthoudende orgaan’ volgens de wettelijke terminologie) en voor de luchthaven Brussel-Nationaal (de ‘economisch regulerende overheid’ volgens de wettelijke terminologie).

Algemeen gesproken heeft de Dienst volgende opdrachten:

 • waken over de markt;
 • waken over de belangen van de gebruikers en het algemeen belang;
 • adviseren.
 
 

Nieuws

  Klacht procedure S460 / Augustus 2018

  Op 3 en 6 augustus 2018 ontving de Dienst Regulering twee klachten van twee spoorwegondernemingen tegen Infrabel met betrekking tot het gebruik van de...

  Geschil procedure S460 / Augustus 2018

  Op 6 augustus 2018 werd bij de Dienst Regulering een geschil ingediend tegen infrastructuurbeheerder Infrabel met betrekking tot het gebruik van de veiligheidsprocedure S460. De Dienst Regulering...

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft volgende opdrachten: 

 • Analyse en opvolging van de luchthavengelden
 • Goedkeuring en opvolging van kwaliteitscharters
 • Goedkeuring en opvolging van een overeenkomst betreffende het niveau van dienstverlening met de verleners van grondafhandelingsdiensten
 • Toezicht op het afsluiten van een overeenkomst betreffende het niveau van dienstverlening met de rechtspersoon belast met de luchtverkeersleiding
 • Opleggen van de inhoud van de gebruiksvoorwaarden van Brussels Airport

Spoorwegen

De Dienst Regulering heeft de volgende opdrachten
 • Advies geven
 • Een controleopdracht
 • Een opdracht inzake het administratief afhandelen van geschillen
 • Een opdracht inzake de behandeling van klachten
 • Een beslissingsopdracht inzake betwistingen van toegekende vertragingen