Op 25 september 2023 heeft de Dienst Regulering een beslissing uitgevaardigd over een klacht van DB Cargo Belgium tegen Infrabel in diens hoedanigheid van exploitant van dienstvoorzieningen. De klager was van mening dat de tarieven om overbelastingsrisico’s te voorkomen discriminatoir zijn en dat het principe van de niet-discriminerende toegang tot dienstvoorzieningen geschonden werd. Ook zou de communicatie met Infrabel over de tarievenregeling niet afdoende gevoerd zijn.

De Dienst Regulering heeft beslist dat de klacht ontvankelijk is, maar dat de drie middelen van de klager inhoudelijk ongegrond zijn.