Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2015-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2015-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Beslissing

A-2014-04-LA

Luchthaven

Advies van 11 september 2014 betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en het voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende […]

Adviezen

D-2014-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2014-01-LA betreffende de uitbating van General Aviation op Brussels Airport. Op 13 april 2016 heeft de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel uitspraak gedaan inzake het hoger beroep dat werd ingediend door Abelag tegen de beslissing D-2014-01-LA van de Dienst Regulering. Het Hof heeft geoordeeld dat de vordering ontvankelijk en […]

Beslissing

A-2013-01-LA

Luchthaven

Advies betreffende de aanvraag tot vernieuwing van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal, ingediend door “The Brussels Airport Company”.

Adviezen

D-2011-01-LA

Luchthaven

Beslissing betreffende de overeenkomst met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door “The Brussels Airport Company” met de (toekomstige) verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Brussel-Nationaal, beperkte categorie, ten behoeve van derden.

Beslissing

error: Content is protected !!