Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

D-2010-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2010-01-LA betreffende de wijziging van het kwaliteitscharter voor de passagiers opgesteld door “The Brussels Airport Company”.

Beslissing

D-2009-02-LA

Luchthaven

Beslissing nr.  D-2009-02-LA inzake het gebruik van het concept van Fast Lane Security op Brussels Airport. De uitvoering van deze beslissing werd opgeschort via een minnelijke schikking afgesloten tussen de Dienst Regulering en The Brussels Airport Company.

Beslissing

D-2009-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2009-01-LA betreffende de kwaliteitscharters voor de gebruikers en de passagiers opgesteld door “The Brussels Airport Company”

Beslissing

D-2008-01-LA

Luchthaven

Beslissing nr. D-2008-01-LA betreffende de overeenkomsten met betrekking tot het niveau van de dienstverlening afgesloten door “The Brussels Airport Company” met de verleners van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Brussel-Nationaal

Beslissing

L-2006-1

Luchthaven

Beslissing L-2006-1 betreffende de doorrekening van de beveiligingskosten voor de correctieve beveiligingsmaatregelen die werden genomen door “Brussels Airport Company” ten gevolge van de inspectie door de Europese Commissie van Brussels Airport.

Beslissing

error: Content is protected !!