Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met de grondafhandelaars in een aantal beperkte categorieën op Brussels Airport.

Luchthaven

Op 27 maart 2024 heeft de Dienst Regulering een beslissing genomen over de Service Level Agreement die de luchthavenuitbater dient af te sluiten met de grondafhandelaars in een aantal beperkte categorieën op Brussels Airport. De Dienst Regulering heeft deze overeenkomst goedgekeurd en een aantal aanbevelingen geformuleerd. De tekst van de niet-vertrouwelijke versie van de beslissing […]

Adviezen

Trackbox

Luchthaven

Op 27 maart 2024 heeft de Dienst Regulering beslissing D-2024-02-LA uitgevaardigd naar aanleiding van een controleopdracht naar de naleving door Brussels Airport Company van sommige van haar verplichtingen tegenover de Ombudsdienst, in het bijzonder met betrekking tot de radartracks opgenomen in de tool “Trackbox”. De Dienst Regulering heeft beslist dat de informatie verstrekt aan de […]

Beslissing

Marktmonitor Brussels Airport (cijfers 2022)

Luchthaven

De Dienst Regulering monitort jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen de luchthavensector, in het bijzonder voor Brussels Airport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2022 kunnen geraadpleegd worden in het nieuwe monitorrapport.

Markt

Mededeling C-2022-02-LA betreffende de mogelijke aanpassing van de luchthavengelden voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028 ten gevolge van wijzigingen in het Fuel & Oil-beleid van Brussels Airport.

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft in december 2022 een mededeling uitgevaardigd over het feit dat de toewijzing door BAC van een Europese aanbesteding voor de uitbating van de brandstofinfrastructuur niet is kunnen doorgaan en de mogelijke impact hiervan op de luchthavengelden voor de volgende gereguleerde periode.Intussen heeft de uitbater de sector ervan op de hoogte gebracht […]

Mededeling

Beslissing D-2022-04-LA betreffende het tariefsysteem en de formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028, zoals finaal voorgesteld door Brussels Airport Company

Luchthaven

Op 9 december 2022 heeft de Dienst Regulering een beslissing uitgevaardigd over twee verzoekschriften van verschillende luchtvaartmaatschappijen die tegen het definitief tariefvoorstel van Brussels Airport werden ingediend voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028.De voornaamste aanpassingen die door de Dienst Regulering van de luchthavenuitbater worden geëist hebben betrekking […]

Beslissing

error: Content is protected !!