Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Beslissing D-2022-02-L over het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op Brussels Airport voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft op 4 juli 2022 een voorlopige beslissing genomen over de luchthavengelden die licentiehouder Brussels Airport Company voornemens is te wijzigen vanaf 1 april 2023. De Dienst Regulering is van mening dat er geen risico bestaat dat zijn definitieve beslissing over de voorgestelde tariefwijziging te laat zou uitgevaardigd worden, dit is na […]

Beslissing

Marktmonitoring 2020 Brussels Airport

Luchthaven

De Dienst Regulering monitort de evoluties en marktontwikkelingen van Brussels Airport. De resultaten voor 2020 zijn uiteraard sterk beïnvloed door de gezondheidscrisis. Het monitorrapport is hier beschikbaar.

Markt

Marktmonitoring Brussels Airport 2020 – Impact COVID-19

Luchthaven

De Dienst Regulering volgt en analyseert jaarlijks de verschillende evoluties en marktontwikkelingen op Brussels Airport. In 2020 werd specifiek de impact van COVID-19 – en de getroffen maatregelen – op de activiteiten van de verschillende spelers onderzocht. Daarbij werd mede gekeken naar de verwachte gevolgen en (mogelijke) maatregelen. Een overzicht van het onderzoek kan hier […]

Markt

Beslissing D-2020-04-LA betreffende de verplichtingen van BAC jegens de Ombudsdienst voor de luchthaven

Luchthaven

In het kader van een controleopdracht met betrekking tot de naleving door Brussels Airport Company (BAC) van zijn verplichtingen jegens de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal heeft de Dienst Regulering op 7 September 2020 beslissing D-2020-04-LA uitgevaardigd. De Dienst Regulering oordeelde dat BAC had nagelaten overleg te plegen en nauw samen te werken met de […]

Beslissing

error: Content is protected !!