Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Mededeling C-2022-02-LA betreffende de mogelijke aanpassing van de luchthavengelden voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028 ten gevolge van wijzigingen in het Fuel & Oil-beleid van Brussels Airport.

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft in december 2022 een mededeling uitgevaardigd over het feit dat de toewijzing door BAC van een Europese aanbesteding voor de uitbating van de brandstofinfrastructuur niet is kunnen doorgaan en de mogelijke impact hiervan op de luchthavengelden voor de volgende gereguleerde periode.Intussen heeft de uitbater de sector ervan op de hoogte gebracht […]

Mededeling

Beslissing D-2022-04-LA betreffende het tariefsysteem en de formule voor tariefcontrole voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028, zoals finaal voorgesteld door Brussels Airport Company

Luchthaven

Op 9 december 2022 heeft de Dienst Regulering een beslissing uitgevaardigd over twee verzoekschriften van verschillende luchtvaartmaatschappijen die tegen het definitief tariefvoorstel van Brussels Airport werden ingediend voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028.De voornaamste aanpassingen die door de Dienst Regulering van de luchthavenuitbater worden geĆ«ist hebben betrekking […]

Beslissing

Marktmonitor Brussels Airport 2021

Luchthaven

De Dienst Regulering monitort jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen de luchthavensector, in het bijzonder voor Brussels Airport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2021 kunnen geraadpleegd worden in het nieuwe monitorrapport.

Markt

Beslissing D-2022-02-L over het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op Brussels Airport voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft op 4 juli 2022 een voorlopige beslissing genomen over de luchthavengelden die licentiehouder Brussels Airport Company voornemens is te wijzigen vanaf 1 april 2023. De Dienst Regulering is van mening dat er geen risico bestaat dat zijn definitieve beslissing over de voorgestelde tariefwijziging te laat zou uitgevaardigd worden, dit is na […]

Beslissing

error: Content is protected !!