Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Marktmonitor Brussels Airport 2021

Luchthaven

De Dienst Regulering monitort jaarlijks de verschillende evoluties en de marktontwikkelingen binnen de luchthavensector, in het bijzonder voor Brussels Airport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2021 kunnen geraadpleegd worden in het nieuwe monitorrapport.

Markt

Beslissing D-2022-02-L over het van kracht worden van de wijziging van de luchthavengelden op Brussels Airport voor de gereguleerde periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028

Luchthaven

De Dienst Regulering heeft op 4 juli 2022 een voorlopige beslissing genomen over de luchthavengelden die licentiehouder Brussels Airport Company voornemens is te wijzigen vanaf 1 april 2023. De Dienst Regulering is van mening dat er geen risico bestaat dat zijn definitieve beslissing over de voorgestelde tariefwijziging te laat zou uitgevaardigd worden, dit is na […]

Beslissing

Marktmonitoring 2020 Brussels Airport

Luchthaven

De Dienst Regulering monitort de evoluties en marktontwikkelingen van Brussels Airport. De resultaten voor 2020 zijn uiteraard sterk beïnvloed door de gezondheidscrisis. Het monitorrapport is hier beschikbaar.

Markt

error: Content is protected !!