De Dienst Regulering heeft op 4 juli 2022 een voorlopige beslissing genomen over de luchthavengelden die licentiehouder Brussels Airport Company voornemens is te wijzigen vanaf 1 april 2023. De Dienst Regulering is van mening dat er geen risico bestaat dat zijn definitieve beslissing over de voorgestelde tariefwijziging te laat zou uitgevaardigd worden, dit is na de datum van verplichte publicatie van de nieuwe tarieven door de houder. De houder zal door de definitieve beslissing van de Dienst Regulering tijdig op de hoogte zijn van de tarieven die hij op 1 januari 2023 aan de sector dient bekend te maken.